Beray Hidroloji Modeli

beray hidrolojik tahmin modeli

Beray Mühendislik tarafından geliştirilen HBV model tabanlı hidroloji modelidir. Bu modelin uygulanabilmesi için geliştirilen BHM programı ile havza kalibrasyonu yapılmaktadır. Program belirli bir havzadaki akım tahmini hesaplanmasında kullanılır. Analizi yapılan havzaların proje dosyaları MARNAS sistemine entegre edilebilir.


BHM özellikleri

  • Yükseklik bölgesi ekleme - çıkarma
  • Bitkisel bölge ekleme - çıkarma
  • Göl bölgesi ekleme - çıkarma
  • Doğu-Batı, Kuzey ve Güney Bölgelerin ayrı hesaplanması
  • MonteCarlo Simülasyonu ile havza kalibrasyonu
  • Sonuçların rakamsal ve grafiksel gösterimi
  • Gözlenen ve tahmini akım arasındaki hata oranlarının hesaplanması
  • Analizi yapılan ve kaydedilen projelerin MARNAS sistemine entegre olabilmesi