Maksimum Su Gücü Hidrolojik Tahmin ve Enerji Optimizasyonu

  • marnas hidrolojik tahmin verileri
  • marnas hes günlük işletme senaryosu
  • marnas hidromekanik ve hidroelektrik hes verileri
  • marnas pmum saatlik gün öncesi fiyat (SGÖF) grafiksel verileri
  • marnas pmum saatlik gün öncesi fiyat (SGÖF) gecmiş yıllara ait veriler
  • marnas taşkın uyarı sistemi

Proje Detayları

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan hidroelektrik enerjisi üretimi, ana kaynağı olan suyun akım rejiminin bilinmesine bağlıdır. MARNAS projesi ile ülkemiz hidroelektrik santrallerinde (HES) optimum su kullanımı ile maksimum enerji üretimini hedefleyen ve hidroelektrik santral işletmesi yapan kuruluşlar için gelir maksimizasyonu yapan bir sistem, milli kaynaklarla geliştirilmiştir. Geliştirilen proje ile hidrolojik tahmin ve enerji optimizasyonu modülleri birbirleri ile entegre çalışır. MARNAS hem nehir tipi hem de depolamalı hidroelektrik enerjisi üretimi yapan tesisler için işletme kolaylığı sağlar.

MARNAS projesi temelde kısa, orta ve uzun vadede akım tahmini yapan hidrolojik tahmin modülü ile modülün çıktılarını kullanarak tesisin hidrolik ve elektromekanik imkânları ile enerji üretim optimizasyonu yapan enerji optimizasyon modülünden oluşmaktadır.

Projenin Amacı

Maksimum Su Gücü projesinin amacı, Hidroelektrik Santrallerinde elektrik enerjisi üretimi yapan tesislerin su potansiyellerini önceden bilme, su potansiyeli ile enerji satış borsası arasında bir köprü kurarak elde edilecek geliri maksimize etme ve olası taşkın olaylarına karşı önlem alabilme yeteneklerini geliştirmektir.

HES enerji optimizasyonu sağlayıp hidroelektrik santral işletmesine anlık veriler sunarak işletme politikasına yardımcı olur.